Discovery of new international language!!!!

be one of the first to learn the language of the future!

Explore your heart to find the language

Nie chcę wygłaszać deklaracji politycznych. Chcę skłonić do myślenia zarówno siebie samą, jak i Państwa, którzy to czytają czy oglądają film. 

Sztuka jest sztuką. Niech tak zostanie.

jednak chciałabym podzielić się kilkoma moimi przemyśleniami, które skłoniły mnie do tego nagrania.

Moje przemyślenia mogą co najwyżej wzbogacić Państwa opinię.

Są to przemyslenia wynikające z “GRUPY M której jestem czlonkiem

Takie oto tresci znajduja sie obecnie w Krakowie na ulicach

Od wielu lat słyszę: trzeba odbierać ucznia na tym poziomie na którym on sie znajduje.

Sztuka powinna zejść do ludzi, zejsc z wieży z kości słoniowej!

Powinniśmy odebrać publiczność tam, gdzie jest.

dążenie do lepszej edukacji jest postrzegane jako arogancja i konserwatyzm.

Z przerażeniem obserwuję, jak moje ulubione radio Deutschland Funk nadaje coraz bardziej infantylne treści dostosowane do wszystkich.

Język ma być dostosowany.

Poziom edukacji musi zostać wyrównany.
specjalne rozumienie Egalitaryzmu równości i braterstwa…

Ja (my – na szczęście nie jestem zupełnie sama) obserwuję szczególny regres.

Zachowujemy się jak dzieci i jesteśmy traktowani jak dzieci.

Każda treść ma być wyjaśniona w łatwy i dostępny sposób,

a co jeśli treści są skomplikowane? Wielopłaszczyznowe? …

w mediach społecznościowych chodzi glównie o:

– Zobacz, jaki jestem fajny!
– Patrzcie, jak wysoko potrafię skakać!
– Czyż nie jestem śliczna?
– Jestem taka fajna! Ty też jesteś fajna!
– jesteśmy super!
– oh inni są tacy głupi!
– sprzeciwiamy się temu!
– sprzeciwiamy sie, sprzeciwianiu sie!

– Chcę!
– chcę!!!
– chcę!!!
– oh jakie piękne!!!
– Ja też tego chcę!!!

my: – chodźmy razem na demo!

Rodzice: – pozwólmy dzieciom się wyszaleć, wtedy się rozładują i pójdą spać, każde dziecko jest czasem niegrzeczne….

– Dzieci! Dorośli są od myślenia. W przeciwnym razie można się pogubić.

Jeżeli jesteśmy społeczeństwem dzieci, to kolejny krok wstecz będzie do społeczeństwa bobasów.

mamy jeszcze inny aspekt:

Obserwuję dużą tendencję do “odchodzenia od antropocentryzmu”.
Myślę, że w tym koncepcie jest z pewnością wiele dobrego. Szanować i kochać inne żywe istoty jest niewątpliwie konieczne, aby dzielić z nimi ziemię i zapewnić nasze dalsze istnienie.
Świadoma relacja z naturą może również uczynić nas ogólnie bardziej wrażliwymi.
Ale jeśli twierdzimy, że człowiek ma taką samą wartość jak zwierzę, drzewo czy rzeka, to może od razu przejdziemy na ten nowy język.

Być może będziemy żyć o wiele szczęśliwszym i pozbawionym przemocy życiem!

Co to w ogóle znaczy być człowiekiem?


was kann man Sagen wenn es solche Plakate auf der Strasse gibt.

Materiały z “GRUPY M”

Julio Cortázar “GRA W KLASY”

Julio Florencio Cortázar

Leszek Kołakowski “NASZA WESOLA APOKALIPSA”

dzieje glupoty..

hier: DEUTSCH

Ich möchte hier kein politisches Statement abgeben. Ich möchte zum Denken anregen. Gleichermaßen mich auch als Sie, die das gerade Lesen und sich das Video angeschaut haben.  Kunst ist Kunst. Es soll so bleiben.

doch möchte ich hier paar meine Gedanken äußern die mich dazu gebracht haben es aufzunehmen. Meine Gedanken können höchstens Ihre Meinung bereichen.

Seit vielen Jahren höre ich: man soll den Schüler da abholen wo es ist.

Die kunst soll runter von Elfenbeinturm!

wir sollen das Publikum abholen wo es ist.

das Streben nach bessere Bildung wird als Arroganz und Konservatismus angesehen.

Mit entsetzten beobachte ich wie mein Liblings Radiosender Deutschland Funk, immer Infantilere und an jedermann angepasste Inhalte ausstrahlt.

Die Sprache soll angepasst werden.

Bildungsstand soll begradigt werden.

besondere Verstehensweise der Egalität, der leichheit und der Brüderlichkeit..

Ich (wir- ich bin zum Glück nicht ganz alleine) beobachte ein besonderes Regres.

wir benehmen uns wie Kinder und werden so behandelt.

Jede Inhalt soll erklrt werden..

In sozialen Medien geht es nur darum:

– schau wie toll ich bin!!

– schau wir hoch ist springen kann!!

– bin ich nicht schön?

– ich bin so toll! Du bist auch super!

– oh wir sind super!

– oh die anderen sind so blöd!

– wir sind dagegen!

– wie sind dagegen von dagegen!

– ich will!!!

– ich will!!!

– ich will haben!!!

– oh wie schön!!

– ich will das auch haben!!

wir: – gehen wir zusammen zum Demo!

Die Eltern: – lass die Kinder sich austoben, sie werden dann möde und gehen schlafen, jedes Kind ist manchmal unartig…

– Kinder .. lass die Erwachsene Denken. Sonnst könntet ihr Euch verirren.

Ich beobachte, eine große Tendenz in Richtung “weg von Anthropozentrismus”.

Ich denke, dass es in dieser Idee sicherlich viel Gutes gibt. Andere Lebewesen zu achten und lieben ist sicher notwendig um mit denen die Erde zu teilen und um unseres Fortbestehens zu sichern.

Der bewusste Umgang mit der Natur kann uns bestimmt mehr sensibilisieren.

Wenn wir aber behaupten, dass ein Mensch gleich viel Wert wie ein Tier, Baum oder Fluss ist, können wir vielleicht sofort auf diese neue Sprache umsteigen.

Vielleicht werden wir dann viel Glücklicher und gewaltfreier Leben?

Was bedeuten überhaupt Mensch zu sein?

ich empfähle ein Buch:

“Wilde Schwäne” von Jung Chang

https://de.wikipedia.org/wiki/Wilde_Schw%C3%A4ne_(Jung_Chang)

POLECAM KSIAZKE!

“Dzikie łabędzie”. Trzy córki Chin

Jung Chang

Julio Florencio Cortázar

https://de.wikipedia.org/wiki/Julio_Cort%C3%A1zar

https://de.wikipedia.org/wiki/Rayuela

Leszek Kołakowski

https://de.wikipedia.org/wiki/Leszek_Ko%C5%82akowski